Araç Kiralama Sözleşmesi

1. Bu sözleşme ile kiralayan Tutaş İnşaat Taahhüt Müteah. Eml. Turizm Taş. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Tutaş Rent a Car (Bundan sonra kiraya veren olarak anılacaktır.) ön sayfada tarif edilen aracı (Bu anlaşma araç olarak belirlenecektir.) bu sözleşme koşullarıyla kiraya vermiş kiracıda koşulları kabul etmek suretiyle………..tarihinden başlayıp………ay aracı kiralamıştır.

2. E-ED-EA-EDA-ELD Grup araçları için 19 yaş ve en az 1 yıllık geçerli sürüce belgesine sahip, K-KA-ADA-N-ND Grup araçları için 20 yaş ve en az 1 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip, diğer tüm grup araçlar ise 21 yaş ve 1 yıllık ehliyet sahip kişiler kiraya veren oto kiralama hizmetlerinden yararlanabilir.

3. Kiracı, karayolları yönetmeliği ile yürürlükteki kanunlara uymak zorundadır. Kanun ve yönetmeliklere aykırı araç kullanımı nedeni ile cezai işlem yapılması halinde masraflardan (ceza, araç bağlama, araç çekilmesi vb.) kiracı sorumludur.

4. Kara yolları trafik kurallarına aykırı hareket etmek suretiyle sebebiyet vermiş olduğu kazalar neticesinde uygulanacak cezai işlemler ve bunların fer-ilerinden (Trafik cezası, kiralama konusu aracın bağlanması ve çekilmesi sonucunda oluşacak masraflar ve ilgili kaza sonucunda oluşacak diğer sair masraflar) Kiracı sorumludur.

5. Kiralama en az 1 gün (24 saat) tir. Daha kısalı süreli kiralamalarda günlük fiyat uygulanır. Gecikme halinde, her ek saat için, uygulanan ücretin 1/3’ü, gecikme 3 saati geçtiği takdirde ise tam gün ücreti alınır.

6. Kira başlangıcında, araç kullanıcıların sürücü belgelerini ve kullanılabilir durumdaki kredi kartlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

7. Ödemeler kiralama başlangıcında, nakden veya geçerli bir kredi kartı ile yapılır.

8. Kiralama başlangıcında kiracının kredi kartından teminat mahiyetinde araç grubuna göre değişen tutarlarda geçici blokaj işlemi uygulanmaktadır. Kiracı, blokaj üzerinden, ilave kira gün tutarlarından, yakıt eksiğinin, hasarının, trafik cezalarının v.b. kiralamaya ilişkin bedellerinin tahsis edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. Hasar ve trafik cezaları ile gerçekleştirilecek işlemlerde, her bir işlem için 100 (yüz) TL hizmet bedeli uygulanacaktır.

9. Sözleşmede mutabık kılınan toplam km. limiti aşıldığında B-C segment araçlar için Km. başına 0,70 Krş+KDV, D ve üstü segment araçlar için 1,40 Krş.+KDV Km. aşımı bedeli yansıtılır.

10. Kiralama Km. siniri 1-3 gün arası 750 Km. 4-7 gün arası 1400 Km. 8-15 gün arası 2000 Km. 16-30 gün arası 3000 Km. ile sınırlıdır.

11. Kiralanan araçta hasar ve/veya arıza oluşması halinde, aracın güvenli ve zarari arttırmayacak şekilde yetkili servise ulaştırmasından kiracı sorumludur. Aracın servise ulaştırılması aşamasında, kiraya veren ofisinden destek alınması halinde, çekici maliyeti de tarafından ödenecektir.

12. Kiracı, kiralayanın isteği üzerinde, aşağıda belirtilenleri ödemekle sorumludur.

a. Kira süresi içinde aracın kullanıldığı gün ve/veya kat ettiği mesafe için ön sayfada belirtilen miktarlara göre hesaplanacak günlük kira ücreti ve/veya kilometre ücretini (aracın kat ettiği mesafe miktarı, imalatçının araca koyduğu kilometre saatini okumak suretiyele tespit edilir. Kilometre saatinin bozulması halinde kilometre ücretini yapılan yolculuğun haritada ki mesafesine göre hesaplanır.) b. Uzlaşılan ve ön sayfalarda belirtilen miktar üzerinden sigorta ücretleri ve diğer ücretler.

c. Aracın, teslim alınan ofisten farklı bir ofise bırakılması durumunda bırakılan yere kadar kat edilen her kilometre için cari ücret tarifesine göre ücret uygulanır.

d. Katma değer vergisi ve sorumlu olunacak diğer vergiler.

e. Kira süresi içinde, kiralayanın hatasından doğanlar dışında araca, kiracı ve başka sürücü ile veya kiralayana karşı kesilen park etme, trafik kurallarının veya kanun ihlalinden doğan diğer bütün para cezaları ve mahkeme masrafları ile aracın bağlanmasından dolayı ortaya çıkabilecek masraflar ile aracın kiraya verilmemesinden dolayı kaynaklanan günlerin ücretleri.

f. Çarpışma veya devrilme dolayısıyla araçta olabilecek hasarların tamiri nedeniyle oluşacak masraflar kiralayanın giderleri ve üçüncü şahıslara ödemekle sorumlu olduğu maddi ve manevi tazminatlar Kiracı tarafından ödenecektir. Ancak kiracı, Ön sayfada ilgili “Kabul Eder” hanesini imzalamak ve önceden kasko muafiyet siniri primini ödemek kaydı ile, anlaşmada yer alan tüm koşullara uygun olarak aracı kullanmak ve işlemleri tamamlamak kaydı ile araç sigortasından yararlanabilecektir.

g. Aracı kiralayanın dışında bir kişinin kullanabilmesi için geçerli kimlik ve sürücü belgesi bilgilerinin kiralama başlangıcında sözleşmeye yazılması ve günlük sürücü ücretlerinin ödenmesi gerekir. Bu kurala uyulmadığı takdirde alınan sigortalar geçersiz sayılır ve kiracı ile kullanan kişiler tüm hasarlardan sorumlu tutulur.

h. Kiralama bitiminde eksik yakıt ile gelecek olan araçların yakıtları kiraya veren ofisten tamamlanacak, kiracı tarafından yakıt tutarının üzerine eklenecek %30’luk hizmet bedeli ile ödemesi gerçekleştirilecektir. Kira dönemi ile ilgili trafik cezaları da kiracılar tarafından kiralama sonunda ödenmedi ise kiraya veren ofisine ödenecektir. Kiralama bitiminde tespit edilemeyen ve sonradan gelecek olan trafik cezaları, bilgilendirmek sureti ile kiracının, kira başlangıcında gösterdiği rıza ile kredi kartından veya nakit olarak tahsis edilecektir.

i. Kiraya veren ofisinin bulunmadığı şehirlerde teslim etme ve alma için, en yakın kiraya veren ofisine olan uzaklık üzerinden km, başına ücret alınır. 4 günden az kiralanan araçlarda, aracın kiralandığı şehirden başka bir kiraya veren ofisine teslim edilmesi durumunda tek yon tarifesine göre ücret uygulanır.

j. Kiracının iş bu anlaşma gereğince yapılması gereken ödemelerin tahsili sırasında kiralayanın yaptığı giderler.

k. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, depozito olarak alınan kredi kartı sliplerinin, kiralama sözleşmelerine uygun şekilde kiralayan tarafından doldurulmasına ve tahsil edilmesine kiracı itiraz edemez.

13. Kiracının, kiraya veren tarafından uygulanan Standart Sigorta kapsamını kabul etmiş olmasına rağmen aşağıdaki belirtilen koşullarda aracın zarar görmesi halinde hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder.

a. Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında ise,

b. Yasal sinirinin aşıldığı ve kaza tespit formunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi durumunda.

c. Tek taraflı kazalarda kaza raporunun düzenlenmediği, çift taraflı kazalarda beyanın eksik doldurulduğu, alkol raporunun alınmadığı durumlarda,

e. Yüksek devir hızı ile araç kullanımı vb. özensizlik ve kasıt nedeni oluşacak hasarlarda,

f. Yanlış veya kaçak yakıt kullanımı nedeni ile oluşacak hasarlarda,

g. Lastik patlaması sonucunda, jant üzerinde sürüşe bağlı olarak oluşacak hasarlarda,

h. Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde,

i. Trafik yasalarına sürücü belgesi kullanılması halinde,

j. Kira sözleşmesinde belirtilen sürülerin dışında kişilerce kaza yapılması halinde,

k. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin: kasko poliçeleri ile ilgili belirlediği şartların dışında çıkılması nedeni ile, sigorta şirketlerinin sigorta bedelini ödemediği hallerde

l. Kiracı, aracın üst kısımlarında hasara neden olması halinde köprü, balkon, dal v.. nesnelere çarpma neticesinde) meydana gelen hasar bedellerinin, trafik sigortası ve hasar hasar güvencelerini almış olsa dahi ödemekle yükümlüdür.

m. 3. Şahıslara ve araç içerisindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleri ile sinirli olup, manevi zararlar da dahil olmak üzere meydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler münhasıran kiracıya aittir.

14. Kiracı, araç teslimi sırasında, belirlenen ücreti, sonradan oluşacak maliyetleri ise, kira bitiminde, kredi kartı, voucher veya nakit olarak gerçekleştirilecek. Cari hesap çalışan kiracılar, oluşacak borç ile ilgili ödemelerini fatura kesiminden sonra nakden veya banka Üzerinden gerçekleştirilecektir. Kiracı kira ve kira sözleşmesindeki unsurlar gereği oluşan borcunu vaktinde ödemediği takdirde, hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren bedellerin muaccel alacağını ve fatura tarihinden itibaren %5 (yüzdebeş) temerrüt faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

15. Kiracı kira süresinde içinde aracın periyodik bakımını otomobilde bulunan talimat kitabına göre yaptırmaya mecburdur. Yetkili servislerde kiraya veren ‘in bilgisi dahilinde gerçekleştirilecek işlemlere ait faturalarının ibraz halinde bedeller kiracının borcundan düşülecek ve kalan kiracıya ödenecektir.

16. Araç, aşağıdaki açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır.

a. Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu/yük taşımacılığı

b. Herhangi bir vasıtayı çekme /itme işlemi

c. Gümrük mevzuatında ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınması, bulundurulması veya diğer gayrı kanuni işlemlerde

d. Alkol ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında

e. Motor Sporlarında (yarış, sürat, ralli, sağlamlık, hız denemeleri vb.)

f. Trafiğe kapalı veya uygun olmayan yollarda

g. Araca zarar verecek şekilde yükleme haddini aşacak şekilde yük/eşya taşınması

h. Aracın kapasitesinden fazla kişinin taşınması

ı. Yasal hız sınırları dışında

i. Aracın kiracıdan başka biri tarafından kullanılması halinde (kiracı dışındaki şahıslar için Önceden izin ve Ön sayfadaki ek sürücü olarak kayıt şartı bulunmaktadır. Bununla beraber, aracı kullanacak şahsın anlaşmadaki sorumluluklardan kurtulamayacağı gibi kullanan ile müteselsilen sorumlu olacaktır.)

j. Araçların teknik yapıları ve tahammüllerine uygun olmayan yol (bataklık, arazi, dere yatağı v.b.) ve durumlarda kullanımı

17. Sözleşme kapsamında belirtilen kuralların dışına çıkılması nedeni ile oluşan hasarların tamir bedelleri, kaza nedeni ile oluşan tüm masraflar ve tazminatlar kiracı tarafından ödenir.

18. Kiracıya verilen araçta hasar oluşması halinde, kiracıdan ekspertiz ve değer kaybı bedeli aracın marka ve modeline göre kiraya verenin belirlediği fiyat üzerinden ödeme alınacaktır.

19. Aracın kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda kiracı, olası kaza veya hırsızlıklara karşı önlem almakla mükelleftir. Kiracı, tedbir mahiyetinde kapıları kilitli olarak, ruhsatı araçta bırakmamak kaydı ile aracı güvenli bir yere park etmek durumundadır. Aracın çalınması halinde, aracın anahtar ve ruhsatını, ilgili emniyet birimlerini haberdar ettiğini ispatlamak kaydı ile kiraya veren ofisinde 24 saat içerinden teslim etmek durumundadır. Aracın çalınması durumundan kiracı sorumludur. Aracın bedelini Ödemeyi kabul eder.

20. Araç ,le mal veya yolcu taşınması halinde, taşınan mal veya yolcuya gelebilecek her türlü hasar ve zarardan münhasıran kiracı sorumludur.

21. Maddi, ölümlü ve cinsani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda kiracı durumu derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili birimlere bildirmek, tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde kiraya veren ofisine ulaştırmak durumundadır.

22. Kiracı veya yukarıda 12-9 maddede belirtilen herhangi bir yetkili sürücü trafik sigorta poliçesi ile sigortalıdır. Kiralayan 3. şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak hukuki sorumluluğu akdedilmiş mali mesuliyet sigortaları teminatı sınırları içinde ve sigorta şirketlerinden alabileceği tazminat miktarında yüklenir. Bu miktarın üstündeki maddi ve manevi tüm tazminat ve hukuki sorumluluk kiracıya ait olup kiralayan kiracıya rücu hakkına haizdir. Kiracı ayrıca kira süresi içinden kaza vukuunda kiralayanın sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri alacaktır.

a. İlgili tarafların ve tanıkların ad ve adreslerini almak.

b. Sorumluluğu veya suçu sabit olmadıkça suçu kabullenmemek,

c. Yeterli güvenlik önlemleri almadan aracı erk etmemek,

d. Herhangi bir kaza ve hasar halinde kiraya veren ofisine telefon etmek, ayrıca gerekli şema da dahil olmak üzere kiralayanın kaza raporunu tamamlatmak.

e. Başka birinin suçunun tespiti gerekiyorsa veya yaralı yahut ölü varsa derhal en yakın polise haber vermek.

23. Aracın sigorta şirketine yansıyacak bir hasarın olması halinde, kiracı belgeleri ve prosedürleri tamamlayarak teslim etmek ile yükümlüdür. Belgeleri ve prosedürleri tamamlayıncaya dek geçecek sürede günlük kiralama fiyatı üzerinden kira sözleşmesi işlemeye devam edecektir.

24. Kiralayan aracı kiracıdan geri aldıktan sonra, aracın içerisinde kalan nesne ve eşyalardan sorumlu değildir.

25. Araç %2 kasko muafiyetlidir. Meydana gelen her türlü hasardan %2 hasar bedeli kiracı tarafından ödenecektir.

26. Aracın arızalanması halinde, kiralayan derhal aracı emniyetli şekilde park edecek ve kiraya veren ofisini haberdar edecektir. Tamir masrafları, ancak kiraya veren ofisinin önceden izin vermiş olması halinde kabul edilir.

27. Kiracının kiralama süresini uzatmak istemesi halinde kiralayanın onayı ile kira süresi uzatılabilecek veya kiracı yeni verilecek olan araca rıza gösterilecektir. Kira uzatmaları, sonra ki kira sözleşmesi imzalanmamış olsa dahi iş bu sözleşme koşulları ile bağlı kalacaktır. Kiracı, sözleşme süresinin sora ermesine rağmen arası teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, araca kira süresi dışında alıkoymayacağını kabul eder. Kira süresinin sona ermesi sonrasından ve/veya yasalara aykırı araç kullanımı sırasında sigorta, teminatlar ve yasal haklarda yararlanamayacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

28. Yıllık Sözleşme Şartları

a. Yıllık kiralamada Km, siniri aylık 3000 km. ile sınırlıdır. Aşılan km, araç segmentine göre 0,70 krş. + KDV. 1,40 krş. + KDV ile değişiklik gösterebilir.

b. Yıllık kiralamalarda taraflardan tarafından sözleşme şartlarına uyulmadığı takdirde yıllık kira bedelinin %50′ si cayan taraftan talep edilecektir.

29. Bu sözleşmede belirtilmeyen, ancak kiralayan tarafından bastırılıp kiralama başlangıcında müşteriye verilen ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası kabul edilen bilgilendirme broşürlerindeki kiralama koşulları, kiracı tarafından aynen kabul edilmiştir.

30. Taraflar; iş bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklarda kiralayanın belge, defter, beyan ve kayıtları ile bilgisayar kayıtları tek başına geçerli, tüm tarafları bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olduğunu, başkaca delil ikame edilemeyeceğini, edilse dahi dikkate alınmayacağını kabul ve beyan etmiştir.

31. İş bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklar Türk kanunlarına göre ve Denizli mahkeme ve icra dairelerince halledilecektir

Call Now Button